"Bryncrach Caravan site's quiet, peaceful setting and outstanding scenery is

what brings many happy guests back year after year."

English

Croeso i Faes Carafanau Bryncrach

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Croeso i Faes Carafanau Bryncrach. Maes carafanau a gwersyllfa a reolir gan ein teulu yw Bryncrach, mewn lleoliad hardd, hyfryd yng Nghanolbarth Cymru. Mae ei lleoliad gwledig yn ei wneud yn safle delfrydol ar gyfer cerdded, gweithgareddau awyr agored neu ddihangfa o’r bywyd trefol prysur.

Aros ar fferm

Rhedir ein gwersyllfa a’n fferm gan y teulu, sef Matthew Price, ei ferch Stella a’i gŵr Gareth Davies ac aelod diweddaraf y teulu, ein babi Pryce Davies. Mae’r wersyllfa ar gyrion y fferm sy’n golygu y gall gwesteion fwynhau profiad gwledig go iawn yn ystod eu harhosiad. Ceir amrywiaeth o anifeiliaid ar y fferm, gan gynnwys defaid a gwartheg, a genir ŵyn a lloi newydd bob gwanwyn.

Rydym wedi bod yn croesawu gwesteion i’n gwersyllfa ers dros 30 mlynedd, felly gallwch fod yn sicr o groeso twymgalon yma ar Fferm Bryncrach. Ein bwriad ydy darparu gwyliau hapus, tawel ac hamddenol ar gyfer ein gwesteion. Byddwn yn barod i gynnig cyngor ar deithiau cerdded a gweithgareddau yn yr ardal.

Lleolir y maes carafanau 5 milltir o Faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn nhref farchnad Llanfair-ym-Muallt. Mae’r wersyllfa yn darparu dihangfa dawel o weithgareddau niferus y Sioe www.rwas.co.uk

Mae lleoliad tawel a distaw Bryncrach ynghŷd â’i olygfeydd godidog yn denu ymwelwyr bodlon yn ôl yma flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Our Story...

Bryncrach Farm Caravan Site is a non-commercial campsite. Surrounded by unspoilt countryside, it is a naturally quiet, tranquil base from which campers and caravanners can explore the Mid Wales countryside.

The site’s rural location makes it an ideal base for simply escaping the pressures of urban life.... Read more

Farming Lifestyle...

Bryncrach Farm Caravan Site is run alongside a busy, family-run beef and sheep farm in Hundred House, near Builth Wells, Mid Wales.

Staying next to the farm means campers and caravanners at the site enjoy a unique experience that blends the tranquillity of the countryside with the bustle of daily farm life... Read More

What We Offer...

The caravan touring site has hard standings for all touring caravans, electric points and a mains water supply nearby, so caravanners can enjoy the main comforts of modern living while still experiencing a simple, rustic way of life.

We allow barbeques and campfires on site... Read more